W dniu 5 maja 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli w Marszu Żywych w Oświęcimiu. Byli to uczniowie przede wszystkim z klasy II LO oraz uczniowie z klas II THE i II TŻS.

Około 8 tysięcy Żydów i Polaków wspólnie uczciło pamięć ofiar Holokaustu. Po raz kolejny przeszli „drogą śmierci” z byłego niemieckiego obozu Auschwitz, sprzed bramy z napisem „Arbeit macht frei” do byłego Auschwitz II-Birkenau w Marszu Żywych.

Tegoroczny Marsz odbywa się 80 lat po uchwaleniu tzw. norymberskich ustaw rasowych, które stały się fundamentem antyżydowskiej polityki w Niemczech. W tym roku mija też 70 lat od zakończenia procesu norymberskiego, podczas którego osądzeni zostali niemieccy przywódcy odpowiedzialni za zbrodnie III Rzeszy.

  • DSC03221
  • DSC03259
  • DSC03315
  • DSC03319

Marsz Żywych to projekt edukacyjny, pod auspicjami którego Żydzi z różnych krajów, głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady stworzone przez Niemców podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich. Poznają także historię Żydów w Polsce, spotykają się z rówieśnikami i polskimi sprawiedliwymi wśród narodów świata. Organizowany jest od 1988 roku przez izraelskie ministerstwo oświaty na terenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Od 1996 Marsz Żywych organizowany jest co roku. Odbywa się w Dzień Pamięci Ofiar Zagłady.

 

Przed wymarszem, od wczesnych godzin przedpołudniowych, Żydzi i Polacy zwiedzali ekspozycję obozową. Oglądali m.in. ekspozycję poświęconą zagładzie, blok 11 zwanym Blokiem Śmierci i jego dziedziniec, na którym znajduje się Ściana Straceń. Tutaj Niemcy rozstrzeliwali więźniów, głównie Polaków.

Sygnałem do wymarszu był dźwięk szofaru, rogu baraniego. Hebrajczycy dęli w niego podczas religijnych ceremonii i używali w bitwach. Obecnie trąbienie rozpoczyna okres pokuty. Dęcie w szofar jest swoistym wołaniem do Boga o miłosierdzie dla jego stworzeń.

Uczestnictwo w Marszu ma dawać świadectwo pamięci osób pomordowanych przez nazistowskich Niemców w trakcie II wojny światowej. Ma być również manifestacją przywiązania do takich wartości, jak: godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

Głównym organizatorem wyjazdu młodzieży z naszej szkoły na Marsz Żywych był Dariusz Cichy a koordynatorem Katarzyna Witwicka – pracownik Bibliotek Pedagogicznej w Pleszewie, opiekunami natomiast byli – Dariusz Niemczewski i Janusz Waliszewski.